Foto
Fotograf: Ransell, Karl. Stockholms stadsmuseum

Släckningsarbete efter eldsvåda på hustak

Uppdaterad