Ministern med spade, skottkärra intill. Fanbärare och publik bakom.
Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stadsmuseet i Stockholm

Drottning Kristinas Väg, Tekniska Högskolans nya kårhusbygge. Ecklesiastikminister Josef Weijne tar första spadtaget. Till höger högskolans rektor Woxén och studentkårens ordförande von Sydow

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad