Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Dalagatan 11, Eastmaninstitutet. Tandsköterskeexamen

Uppdaterad