Foto

Djurgårdsfärjor och ångbåtar vid Räntmästartrappan och Franska Bukten. Stadsgårdshamnen i bakgrunden