Foto
Upphov: Okänd. Stockholms Företagsminnen

Hotell och Restaurant Reisen.Interiör, matsalen.

Uppdaterad