Foto
Upphov: Okänd. Stockholms Företagsminnen

Hotell och Restaurant Reisen. Personalavdelningen. Fröken Ingrid Magnuson vid skrivbordet.

Uppdaterad