Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Gullmarsvägen 60, Skanskvarnsskolan. Skolbarnsteater. Äventyrspjäsen Pelle på planetfärd, spelas av fr. v. Leif Hellberg och Carl-Gustaf Lindstedt

Uppdaterad