Foto
Fotograf: Anderson, Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA) . Stockholms stadsmuseum

Interiör visande takkonstruktion m.m. i Ängbys småstugeområde

Interiör visande takkonstruktion, skorsten med isolering av eternitplattor mot trä och övre bjälklaget i husbygge i Ängbys småstugeområde

Uppdaterad