Foto

Hornsgatan österut från Ansgarieberget. En pojke står vid Hornsgatan 89 och 87 (t.h.). Trappor leder från husen ner till gatan. T.v. Hornsgatan 114. Nuvarande Hornsgatan 91 vid Hornskrokstrappan