Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

En hästkärra med mjölkkrukor står vid Grevgatan 5 (nu 15). Skylten på kärran hänvisar till S:t Paulsgatan 22. Efter trähuset t.h. ligger hörnet av Riddargatan. I fonden söderut skymtar Nybroviken

Uppdaterad