Text
Författare: Arvidsson, Catrine. Stockholms stadsbibliotek

Rosenhaneska palatset : "wackert och måtteligen zirligt" / Catrine Arvidsson

Artikel ur tidskriften Kulturvärden som ges ut av Statens fastighetsverk och kan läsas på dess webbplats.

Riddarholmen fick sitt nuvarande namn på 1600-talet, då en rad ståtliga palats byggdes på ön, som tidigare varit en plats för nunnor och munkar och ännu tidigare betesmark för getter. Friherre Schering Rosenhane lät bygga ett palats med klassisk utformning på Riddarholmens högsta punkt, som ett sätt att visa upp makt och ställning.

I artikeln berättas om palatsets interiör och vilka som huserat där efter Schering Rosenhanes tid, vilket bl.a. varit frimurarna och generalstaben med topografiska kåren. Numera finns Svea hovrätt i lokalerna. Här beskrivs också de renoveringar som gjorts, där den senaste, från 1999-2001, bland annat gjort rättssalarna säkrare. 6 sidor.

Utdrag ur SFV kulturvärden. - 2001: nr 4


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad