Foto

Tekniska högskolans institution för arkitektur, Riddargatan 5