Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Spårvagnsspår på Götgatan

Tunnelbanebygget 1930-34 innebar att många ledningar i marken, bl a telegraf-, telefon- och avloppsledningar fick läggas om eller grävas ner på nya ställen. Här ses Götgatan vid korsningen med Åsögatan norrut. Man lägger om avloppsledningar på östra sidan av Götgatan.

Uppdaterad