Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Stadsmuseet och den ännu ej överbyggda tunnelbanestationen vid Slussen. Arbeten pågår på museets gård. I bakgrunden kv. Överkikaren och Jupiter

Uppdaterad