Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Stadsmuseet och den ännu ej överbyggda tunnelbanestationen vid Slussen. Arbeten pågår på museets gård. I bakgrunden kv. Överkikaren och Jupiter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad