Foto

Stadsmuseet och den ännu ej överbyggda tunnelbanestationen vid Slussen. Arbeten pågår på museets gård. I bakgrunden kv. Överkikaren och Jupiter