Stora Sjötullens byggnad sedd från vattnet.
Foto

Blockhusudden, Stora Sjötullen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Tullsnok - öppna bommen! : Carl Michael Bellman och tullen / Jan Berggren

Tullsnok - öppna bommen! : Carl Michael Bellman och tullen / Jan Berggren