Foto

Fartyg i Nybrohamnen efter regnväder. T.v. går Strandvägen österut