Foto

Korsningen Färjestadsvägen/Bergslagsvägen. En lastbil har vält