Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från skolsal i folkskola

Uppdaterad