Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från skolsal i folkskola

Uppdaterad