Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Butiker och verkstäder vid Oxtorget 2 på Oxtorgets norra sida. Husen i fonden ligger vid Lutternsgatan (nu Kungsgatan). Här ligger idag Södra Kungstornet vid nuvarande Oxtorget 8

Uppdaterad