Skolplansch "Sommar", i okänd serie med alla fyra årstiderna.
Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Sommar

Skolplansch "Sommar", i okänd serie med alla fyra årstiderna. Vänster halva av dubbelplansch.
Format: stående, 900x700.
Färglitografiskt tryck 1892. Tryckeri: Statens Litografiska Anstalt, Stockholm. En av de tidigaste svenska skolplanscherna tryckt i stort format. Det kompletta motivet är liggande.
Konstnär okänd.

Uppdaterad