Foto

Renstiernas Gata 33. Renstiernas Gata norrut från Bergsprängargränd till Skånegatan. Nuv. kv. Flintan