Foto

Rosenviks varv på Djurgården. Fyrskeppet ""Svenska Björn""