Text
Författare: Strindberg, August (1849-1912), Lundin, Claës (1825-1908). Stockholms stadsmuseum

Borgerskapet / Claes Lundin, August Strindberg

August Strindbergs och Claes Lundins bok Gamla Stockholm kom ut 1882. Läs här om borgerskapet från medeltiden och framåt, såväl om livet bland dem som styret av staden..

Kapitlet har underrubrikerna: På forum. — Huru borgarena höllor burspråk. — Svenskar och tyskar. — Borgmästare och råd. — Olof larsson och S:t Olof. — En berest rådman på 1600-talet. — Frurbom och S.t Johannes. — Rådstufva och Ciämnärs-Cammare. — Kasten-Håf. — Stadshuset och nya Rådhuset. — Vakthållningar och fejder i gamla tider. — Borgerskapets parader och mönstringar. — Handel och vandel. — Börsen på Tyska kyrkogården och vid Stortorget. — Gamla borgarslägter. — Borgerskapets fester.

Kapitlet är 60 sidor och illustrerat.

Se även länken till posten där bokens alla kapitel finns tillgängliga.

Utdrag ur Lundin, Claes, & Strindberg, August, Gamla Stockholm. - 1882. - S. 369-427

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad