Foto

Vy från Nybrohamnen mot nordöstra hörnet av Berzelii Park och kv. Skravelberget Mindre vid Hamngatan.