Foto

Årsta. Folksamling vid invigning av klockstapel