Foto

Renstiernas Gata 37. Två barn går Renstiernas Gata söderut. Renstiernas Gata 41 i fonden byggdes 1884