Foto

Rehnsgatan västerut från Döbelnsgatan. T. v. Döbelnsgatan 57. I fonden skymtar Observatoriet i Observatorielunden