Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Rehnsgatan västerut från Döbelnsgatan. T. v. Döbelnsgatan 57. I fonden skymtar Observatoriet i Observatorielunden

Uppdaterad