Foto

Luftledningar för spårvagn och trådbuss vid Slussplan. I bakgrunden Karl XIV Johans staty