Foto

Trähusbebyggelse på Åsöberget. Storkyrkan och Tyska kyrkan skymtar i bakgrunden