Foto
Fotograf: Salin, Kasper. Stockholms stadsmuseum

Nytorget 39 och 41.

Uppdaterad