Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Lottning med barnhusgosse i Stockholms Rådhus

Lottning i Flodinska fonden inför samfälld magistrat och borgerskapets 50 äldstes deputerade den 15 december 1951. Från vänster: minuthandlaren C. Piper, borgmästaren G. Bång, barnhusgossen Tommy Edling, stadstjänaren A. Rydberg och magistratsrådmannen Hector (närmast i bild). I Stockholm har barnhusbarn använts i lottningssammanhang sedan 1700-talet. Se till exempel Johan Aron Fulda som du når via länken till höger. I bakgrunden skymtar Johan Sevenboms målning Utsikt från nuvarande Mynttorget över Slaktarhusbron, Blasieholmen och Lejonbacken från 1767.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad