Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Wahrendorffsgatan 3, Mosaiska församlingen. Möte i församlingens sessionssal. Fr. v. Direktör Hilel Storch, professor Hugo Valentin och överrabbin Kurt Wilhelm

Uppdaterad