Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skeppsbron söderut från Skeppsholmsbron

Uppdaterad