Foto

Vällingby Centrum, dagen innan invigningen. Interiör från en butik där varor (frukt och grönt) läggs upp