Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Arbeterskor på Tipstjänst

Uppdaterad