Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Dalagatan 11, Eastmaninstitutet. Tandsköterskeexamen. En student får hjälp med att sätta på sig uniformen

Uppdaterad