Foto

Tomteboda. Till vänster f.d. Kontrollkontoret som uppfördes som kontorsbyggnad åt SJ 1912. Trähuset t. h. revs 1915

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter