Foto

Interiör från yrkesskola för damfrisering. En kvinna med spolar i håret behandlas