Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från yrkesskola för damfrisering. En kvinna med spolar i håret behandlas

Uppdaterad