Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Vasagatan söderut mot Bryggargatan. Centralhotellet och Centralpostkontoret till vänster

Uppdaterad