Foto
Fotograf: Skålberg, N. Stockholms stadsmuseum

Utsikt över Pungpinan småstugeområde i kvarteret Fliten

Uppdaterad