Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från Hotell Solid på Drottninggatan 27 innan rivning. Förstuga och järnsmidesräcken från 1700-talet i trapphuset

Uppdaterad