Foto

Bar-Lock-Institutet

Just den här bilden användes för att locka blivande elever till institutet. Den publicerades flera gånger i olika tidningar under början av 1934.