Foto

Bar-Lock-Institutet, lilla maskinskrivningssalen

Undervisningen bedrevs till en början på Malmtorgsgatan men redan 1917 gick flytten till Hamngatan 38.