Foto

Sofia kyrka återinvigs efter restaureringen. Gudstjänst