Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Sofia kyrka återinvigs efter restaureringen. Gudstjänst

Uppdaterad