Foto

Bar-Lock-Institutet, pristävling 1938

Prisutdelning i maskinskrivningstävling 1938. Priset överlämnades till Inga Grafström av J.E. Brundin. I mitten ser man rektor Harald Wiklund.