Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Bar-Lock-Institutet, maskinskrivningssalen

På Bar-Lock-Institutet kunde man välja olika längder på maskinskrivningskurserna, mellan 10 och 160 timmar. Man valde själv vilken sorts maskin man ville skriva på - Smith, Remington eller Royal, av vilka den sistnämnda var den populäraste. Billigast var att skriva på obestämda tider - nästan halva kostnaden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad