Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

27/8 1967. Spårvägens dag sista helgen före högertrafikomläggningen.

Tre äldre vagnar korsar Strandvägen från Djurgårdsbron

Uppdaterad