Foto

27/8 1967. Spårvägens dag sista helgen före högertrafikomläggningen.

Tre äldre vagnar korsar Strandvägen från Djurgårdsbron