Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Ebba Brahes palats åt gårdssidan

Uppdaterad