Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från elevhemmet på Sturegatan

Uppdaterad