Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Hantverkargatan 67-69. Hobbydagar i Kungsholms Läroverk (Högre allmänna läroverket å Kungsholmen). Magister Yngve Anshelm tittar när Lennart Brage målar sin hylla i slöjdsalen

Uppdaterad